KAPITAŁ LUDZKI

Projekt pod tytułem: “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Nr edycji Czas realizacji Planowane kierunki studiów Termin rekrutacji
I edycja Maj – Grudzień 2013 (w trakcie realizacji) Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o specjalności praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy Zakończona
II edycja Marzec 2014 – Marzec 2015 Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalności:
  • praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
Grudzień 2013 – Styczeń 2014